0 00 1 min 2 yrs 213

অসমৰ জনপ্ৰীয় Youtuber ভূষন পাথকৰ প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ
মহামাৰীৰ সময়ত আৰ্তজনক সহায়ৰ হাত অসমৰ জনপ্ৰিয় YouTuber তথা বৰপেটাৰ সন্তান ভূষন পাঠকৰ ।

YouTuber ভূষন পাঠকে আজি তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ ধনেৰে বৰপেটা চহৰৰ কিছু সংখ্যক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে।

হিমাংশু

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *