0 00 1 min 4 yrs 184
১৯ মে ২০১৯

        আজি ভোট গ্ৰহণৰ অন্তিম পৰ্যায় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সমষ্টি ৱাৰাণসীকে আদি কৰি সৰ্বমুঠ ৫৯ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হ’ব । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *