0 00 4 yrs 180

টলীউডৰ চুপাৰ ষ্টাৰ পৱন কল্যাণৰ আজি ৪৮ বছৰীয়া জন্মদিন। ১৯৭১ চনৰ আজিৰ দিনটোতে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *