0 00 1 min 4 yrs 167

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা,সদৌ লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা,৩০ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ,লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নাগৰীকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ বাতিলৰ দাবীত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা “গণ হুংকাৰ'”ৰ দৃশ্য ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *