0 00 1 min 5 yrs 98

সমৰ ১৪টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন ৩টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব।
 প্ৰথম পৰ্যায়ঃ ১১ এপ্ৰিল, ২০১৯। ৫টা সমষ্টি।
 দ্বিতীয় পৰ্যায়ঃ ১৮ এপ্রিল, ২০১৯। ৫টা সমষ্টি।
তৃতীয় পৰ্যায়ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০১৯। ৪টা সমষ্টি।
ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ২৩ মে’, ২০১৯ তাৰিখে।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *